profilpracodawcy.info

O nas

BARTER S.A. jest firmą ze 100% udziałem kapitału polskiego, funkcjonującą na rynku gazu płynnego od 1999 roku. Podstawowym profilem działalności firmy jest import, sprzedaż i dystrybucja propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Gaz płynny importowany jest z najlepszych rafinerii Rosji i Europy Środkowej. BARTER S.A. jest również jednym z kluczowych importerów węgla kamiennego, pochodzącego z Rosji i Kazachstanu. Z coraz większymi sukcesami zajmuje się również importem i dystrybucją nawozów.

BARTER  S.A. posiada własny terminal przeładunkowy w Sokółce, którego głównym zadaniem jest przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego, węgla oraznawozów mineralnych. Terminal jest znakomicie przystosowany do przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych do środków transportu kolejowego i samochodowego.

BARTER S.A. prowadzi sprzedaż  gazu dwoma podstawowymi kanałami dystrybucji: luzem w cysternach kolejowych lub autocysternach oraz w  butlach stalowych na gaz płynny: 11 kg, 33 kg, turystycznych oraz specjalistycznych do zasilania wózków widłowych. BARTER S.A. zarządza siecią ponad stu stacji LPG i kilkoma tysiącami punktów sprzedaży butli.

BARTER S.A. dysponuje  kilkoma rozlewniami gazu płynnego, zlokalizowanymi w Braniewie, Barczewie, Bydgoszczy, Sokółce, Sosnowcu, wyposażonymi w nowoczesne urządzenia i linie technologiczne, zbiorniki magazynowe na gaz płynny, własne bocznice kolejowe z punktami przeładunkowymi, nowoczesne autocysterny do przewozu gazu płynnego oraz samochody dostawcze do przewozu butli i węgla.

Nasi kontrahenci to liczące się firmy z branży gazowej, jak również korporacje przemysłowe. Partnerami handlowymi BARTER S.A. są zarówno podmioty gospodarcze, sprzedające gaz płynny na stacjach LPG, jak też osoby fizyczne, wykorzystujące gaz jako nośnik energii.

Barter S.A. w 2005 roku otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący wymagania dwóch systemów: Zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001 i Zarządzania środowiskowego , zgodnego z normą ISO 14001. Wdrożone systemy są dla naszych Klientów gwarancją dbałości o jakość i dowodem troski o środowisko naturalne.

W 2009 roku BARTER został skwalifikowany na 195 miejscu na liście 500 największych polskich firm w prestiżowym rankingu Polityki, osiągając przychód 1 015 258 tys. zł.

Naszych klientów otaczamy profesjonalną kompleksową opieką handlową. Nasi pracownicy zapewniają terminowe dostawy gazu luzem i w butlach oraz montaż instalacji autogazowych i przemysłowych na terenie całej Polski. Oferujemy wysokiej jakości produkt, solidność i terminowość dostaw, doradztwo techniczne, a także profesjonalny serwis.

Kontakt:
15-281 Białystok
ul. Legionowa 28
tel. 85 74 85 300

Strona www firmy

Polityka Prywatności